Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,025,891

 Phát triển chăn nuôi bò sữa – một hướng phát triển kinh tế của tỉnh Bình Định
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Chu nhiem; Thành viên:  
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Số: T02-14-38 ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài chưa xác định; Lĩnh vực: Kinh tế

Đề tài khái quát được cơ sở lý luận phát triên chăn nươi bò sữa qua đó hình thành khung lý thuyết cho nghiên cứu, đánh giá được những mặt mạnh và yếu kém của quá trình phát triển chăn nuôi ở tỉnh Bình Định và kiến nghị các giải pháp để thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi này.
 


Đề tài này được ứng dụng trong hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp của tỉnh Bình Định
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn