Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,026,744

 Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2005-2010
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Bui Quang Binh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  Le Van Chon
Số: B2004-14-28 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài chưa xác định; Lĩnh vực: Kinh tế

Ứng dụng tại UBND, HĐND,Sở Kế hoạch và Đầu tư, và Sở NN và PTNT tỉnh Bình Định và Giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế ĐHĐN

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn