Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,027,165

 Đánh giá hiệu quả sản xuất cà phê của hộ gia đình và những ảnh hưởng của nó tới sự phát triển kinh tế bền vững ở tỉnh Đăk Lăk
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Bui Quang Binh; Thành viên:  
Số: B 2007 –ĐN04-17 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế
Đề tài đi sâu phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới năng suất cà phê của hộ gia đình ở Dak lak và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cà phê
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

Ứng dụng tại UBND, HĐND,Sở Kế hoạch và Đầu tư, và Sở NN và PTNT tỉnh ĐakLak và Giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế ĐHĐN
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn