Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,026,362

 Đánh giá ảnh hưởng từ vốn con người tới thu nhập của lao động Duyên hải Nam Trung bộ
Chủ nhiệm:  Chu nhiem
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  Tran Thiu Thuy Ngoc, Nguyen Thi Thu Ha
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: B 2009 – ĐN 04 – 37 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế
Đề tài khái quát được khung lý thuyết vốn con người lam cơ sở cho việc phân tích ảnh hưởng của nó tới thu nhập của lao động ở đây và kiến nghị giải pháp nhằn nâng cao và tích lũy vốn con người cho lao động.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn