Bùi Thị Thanh Diệu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,570,195

 
Mục này được 19703 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Thị Thanh Diệu
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/06/1982
Nơi sinh: Quảng Nam.
Quê quán Quảng Nam.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tâm lý giáo dục; Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.
Dạy CN: Tâm lý học.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: TIếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Bùi Thị Thanh Diệu, Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN, 459 Tôn Đức Thắng, ĐN
Điện thoại: ; Mobile: 0983323231
Email: btdieu@ued.udn.vn; dieuthanh02@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 năm 2009 đến nay: công tác tại Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: nhận thức của giáo viên các trường trung học cơ sở Đà Nẵng về sức khỏe tâm thần học sinh. Chủ nhiệm: Bùi Thị Thanh Diệu. Mã số: T2017-03-03. Năm: 2017. (Feb 28 2018 8:00AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Ứng phó với stress của sinh viên Trường đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Bùi Thị Thanh Diệu. Mã số: T2012 - 03-05. Năm: 2012. (Feb 28 2018 7:22AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chương trình nâng cao hiểu biết về sức khỏe tâm thần thông qua mạng Internet. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu. Kỷ yếu hội thảo “Tâm lý học và sự phát triển bền vững con người trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0”. Số: 1. Trang: 142 - 150. Năm 2017. (May 16 2018 7:05AM)
[2]Bài báo: Hiểu biết về sức khỏe tâm thần: tổng quan các nghiên cứu trên thế giới. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu. Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Vai trò của Khoa học xã hội và nhân văn trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế”. Số: 1. Trang: 347-352. Năm 2017. (May 16 2018 6:56AM)
[3]Bài báo: Định hướng vận dụng lý thuyết học tập trải nghiệm vào dạy học các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở. Tác giả: Nguyễn HOàng Đoan Huy - Bùi Thị Thanh Diệu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: 09/2017/VN. Trang: 42-50. Năm 2017. (Feb 28 2018 8:48AM)
[4]Bài báo: Khó khăn tâm lý trong học tập của học sinh trường THCS Lê Ngọc Giá, Điện Bàn, Quảng Nam. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 5, Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 489-495. Năm 2016. (Feb 28 2018 8:24AM)
[5]Bài báo: Giáo dục hướng nghiệp thông qua hoạt động tham vấn nghề tại trường phổ thông. Tác giả: Lê Thị Duyên - Bùi Thị Thanh Diệu. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 5, Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 373-380. Năm 2016. (Feb 28 2018 8:25AM)
[6]Bài báo: Cách ứng phó với stress của sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng – Phân tích dưới góc độ giới tính. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu - Lê Thị Duyên. Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc lần thứ V, Hồ Chí Minh. Số: V. Trang: 157-163. Năm 2016. (Feb 28 2018 8:26AM)
[7]Bài báo: Thực trạng nhu cầu phát triển chương trình dạy học môn giáo dục học theo tiếp cận năng lưc của sinh viên trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Duyên - Bùi Thị Thanh Diệu. Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc lần thứ V, Hồ Chí Minh. Số: v. Trang: 347-353. Năm 2016. (Feb 28 2018 8:31AM)
[8]Bài báo: Gender differences in response to stress in Da Nang - Vietnam. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu. the 1st International conference on reseach in Education, Arts, Management and Science, Thailand. Số: 1. Trang: 284-291. Năm 2015. (Feb 28 2018 8:21AM)
[9]Bài báo: Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám, Sơn Trà, Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 4, Hà Nội. Số: 4. Trang: 261-267. Năm 2014. (Feb 28 2018 8:15AM)
[10]Bài báo: rối loạn hành vi ở trẻ vị thành niên và các biện pháp can thiệp từ học đường. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu - Lê Thị Hiền. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 3, Hồ Chí Minh. Số: 3. Trang: 356-362. Năm 2012. (Feb 28 2018 8:08AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]tâm bệnh học trẻ em
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 SV sư phạm mầm non  ĐHSP
[2]tâm lý học giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
 2015 sv sư phạm  ĐHSP
[3]tâm lý học trẻ em
Ngành: Khoa học giáo dục
 2012 SV sư phạm mầm non  ĐHSP
[4]Tâm lý học đại cương
Ngành: Tâm lý học
 2010 SV sư phạm  Đại học sư phạm, đại học ngoại ngữ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn