Bùi Thị Thanh Diệu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,713

 
Mục này được 20271 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Thị Thanh Diệu
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Quảng Nam.
Quê quán Quảng Nam.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tâm lý giáo dục; Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.
Dạy CN: Tâm lý học.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Bùi Thị Thanh Diệu, Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN, 459 Tôn Đức Thắng, ĐN
Điện thoại: 0983323231; Mobile: 0983323231
Email: btdieu@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 năm 2009 đến nay: công tác tại Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng chương trình giáo dục SKTT cho HS THCS Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh. Thành viên: Bùi Thị Thanh Diệu, Hồ Thị Thuý Hằng, Lê Thị Duyên, Nguyễn Thị Bích Hạnh. Mã số: 2018 - 2020. Năm: 2020. (Oct 23 2020 11:10AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. Chủ nhiệm: Lê Thị Duyên. Thành viên: Bùi Thị Thanh Diệu, Nguyễn Thị Phương Trang. Mã số: DHSP2018. Năm: 2019. (Oct 23 2020 11:08AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Hình thành năng lực tham vấn hướng nghiệp cho sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Phương Trang. Thành viên: Bùi Thị Thanh Diệu, Lê Thị Duyên. Mã số: BN2018. Năm: 2018. (Oct 23 2020 11:07AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: nhận thức của giáo viên các trường trung học cơ sở Đà Nẵng về sức khỏe tâm thần học sinh. Chủ nhiệm: Bùi Thị Thanh Diệu. Mã số: T2017-03-03. Năm: 2017. (Feb 28 2018 8:00AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Ứng phó với stress của sinh viên Trường đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Bùi Thị Thanh Diệu. Mã số: T2012 - 03-05. Năm: 2012. (Feb 28 2018 7:22AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu về sức khoẻ tâm thần của học sinh trung học cơ sở tại Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu, Nguyễn Thị Trâm Anh. Tạp chí Thiết bị giáo dục. Số: 219. Trang: 153-155. Năm 2020. (Oct 23 2020 10:57AM)
[2]Bài báo: Result of mental health literacy curiculum trial at secondary school students in Danang - VietNam. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu. Bản tin Khoa học và giáo dục Nga. Số: 12. Trang: 83 - 91. Năm 2020. (Oct 23 2020 10:58AM)
[3]Bài báo: Experimental Evaluation of a School-Based Mental Health Literacy Program in two Southeast Asian Nations. School Mental Health. Tác giả: Nguyen, A. J., Dang, H. M., Bui, D., Phoeun, B., & Weiss, B.. school mental health. Số: 123. Trang: 1-16. Năm 2020. (Oct 23 2020 11:00AM)
[4]Bài báo: Nâng cao nhận thức của giáo viên phổ thông về sức khỏe tâm thần. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: 64. Trang: 27 - 33. Năm 2019. (Oct 23 2020 10:50AM)
[5]Bài báo: Mental heath literacy among teacher of secondary school in Da Nang, VietNam. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu, Lê Quang Sơn. Tạp chí Hàn lâm quốc tế Nga. Số: 3 (35). Trang: 27 -33. Năm 2019. (Oct 23 2020 10:51AM)
[6]Bài báo: Teachers’ awareness of career consulting activities at high schools in Da Nang. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu, Lê Thị Duyên. Tạp chí Hàn lâm quốc tế Nga. Số: 3 (35). Trang: 17-22. Năm 2019. (Oct 23 2020 10:52AM)
[7]Bài báo: Thái độ kỳ thị của giáo viên đối với người bệnh tâm thần: nghiên cứu tại các trường THCS Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu, Trần Thành Nam. Tạp chí Tâm lý học. Số: 9. Trang: 40 - 51. Năm 2019. (Oct 23 2020 10:55AM)
[8]Bài báo: Ứng phó với stress của sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu, Lê Thị Duyên. Hội thảo quốc tế “vai trò của tâm lý học trường học trong việc đảm bảo sức khoẻ tâm lý cho học sinh và gia đình”, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: 5. Trang: 145 – 153. Năm 2018. (Oct 23 2020 10:41AM)
[9]Bài báo: Hiểu biết về sức khỏe tâm thần trẻ em của giáo viên trung học cơ sở tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu, Đặng Hoàng Minh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 6, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Số: 6. Trang: 610 - 616. Năm 2018. (Oct 23 2020 10:45AM)
[10]Bài báo: Năng lực tham vấn hướng nghiệp của sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu, Nguyễn Thị Phương Trang. Tạp chí Thiết bị Giáo dục. Số: 181. Trang: 108- 110. Năm 2018. (Oct 23 2020 10:46AM)
[11]Bài báo: Chương trình nâng cao hiểu biết về sức khỏe tâm thần thông qua mạng Internet. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu. Kỷ yếu hội thảo “Tâm lý học và sự phát triển bền vững con người trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0”. Số: 1. Trang: 142 - 150. Năm 2017. (May 16 2018 7:05AM)
[12]Bài báo: Hiểu biết về sức khỏe tâm thần: tổng quan các nghiên cứu trên thế giới. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu. Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Vai trò của Khoa học xã hội và nhân văn trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế”. Số: 1. Trang: 347-352. Năm 2017. (May 16 2018 6:56AM)
[13]Bài báo: Định hướng vận dụng lý thuyết học tập trải nghiệm vào dạy học các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở. Tác giả: Nguyễn HOàng Đoan Huy - Bùi Thị Thanh Diệu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: 09/2017/VN. Trang: 42-50. Năm 2017. (Feb 28 2018 8:48AM)
[14]Bài báo: Khó khăn tâm lý trong học tập của học sinh trường THCS Lê Ngọc Giá, Điện Bàn, Quảng Nam. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 5, Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 489-495. Năm 2016. (Feb 28 2018 8:24AM)
[15]Bài báo: Giáo dục hướng nghiệp thông qua hoạt động tham vấn nghề tại trường phổ thông. Tác giả: Lê Thị Duyên - Bùi Thị Thanh Diệu. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 5, Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 373-380. Năm 2016. (Feb 28 2018 8:25AM)
[16]Bài báo: Cách ứng phó với stress của sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng – Phân tích dưới góc độ giới tính. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu - Lê Thị Duyên. Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc lần thứ V, Hồ Chí Minh. Số: V. Trang: 157-163. Năm 2016. (Feb 28 2018 8:26AM)
[17]Bài báo: Thực trạng nhu cầu phát triển chương trình dạy học môn giáo dục học theo tiếp cận năng lưc của sinh viên trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Duyên - Bùi Thị Thanh Diệu. Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc lần thứ V, Hồ Chí Minh. Số: v. Trang: 347-353. Năm 2016. (Feb 28 2018 8:31AM)
[18]Bài báo: Gender differences in response to stress in Da Nang - Vietnam. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu. the 1st International conference on reseach in Education, Arts, Management and Science, Thailand. Số: 1. Trang: 284-291. Năm 2015. (Feb 28 2018 8:21AM)
[19]Bài báo: Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám, Sơn Trà, Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 4, Hà Nội. Số: 4. Trang: 261-267. Năm 2014. (Feb 28 2018 8:15AM)
[20]Bài báo: rối loạn hành vi ở trẻ vị thành niên và các biện pháp can thiệp từ học đường. Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu - Lê Thị Hiền. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 3, Hồ Chí Minh. Số: 3. Trang: 356-362. Năm 2012. (Feb 28 2018 8:08AM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 23 2020 10:18AM)(Oct 23 2020 10:21AM)(Oct 23 2020 10:24AM)(Oct 23 2020 10:15AM)
[1]Giáo trình TLH Giáo dục Chủ biên: PGS.TS Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Lê Mỹ Dung, Nguyễn Thị Phương Trang, Hồ Thị Thuý Hằng, Bùi Thị Thanhg Diệu, Tô Thị Quyên. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2019.
[2]Giao tiếp sư phạm của giáo viên mầm non Chủ biên: PSS.TS Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Hồ Thị Thuý Hằng, Phạm Thị Mơ, Bùi Thị Thanh Diệu. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2019.
[3]Giáo trình Kỹ năng giao tiếp Chủ biên: đồng chủ biên. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Thị Phương Trang, Hồ Thị Thuý Hằng, Bùi Thị Thanh Diệu. Nơi XB: NXB Đà nẵng. Năm 2019.
[4]Giáo trình kỹ năng tham vấn học đường Chủ biên: Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Thị Hằng Phương, Bùi Thị Thanh Diệu. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Thị Hằng Phương, Bùi Thị Thanh Diệu. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. Năm 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]tâm bệnh học trẻ em
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 SV sư phạm mầm non  ĐHSP
[2]tâm lý học giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
 2015 sv sư phạm  ĐHSP
[3]tâm lý học trẻ em
Ngành: Khoa học giáo dục
 2012 SV sư phạm mầm non  ĐHSP
[4]Tâm lý học đại cương
Ngành: Tâm lý học
 2010 SV sư phạm  Đại học sư phạm, đại học ngoại ngữ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn