Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='bvcuong' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,967,307

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ sở kĩ thuật thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2012 Đại học  Bộ môn công nghệ Thực phẩm, Khoa Hóa, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Đồ án tốt nghiệp (Thiết kế nhà máy cồn)
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2011 Đại học  Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, khoa Hóa, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn