Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,795,717

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Determination of suitable conditions for Maillard synthesis reaction of 5-hydroxymethyl-2-furfuraldehyde from red meat of striped tuna (Sarda orientalis) and glucose supported by heat and hcl as a catalyst. Tác giả: Cuong Viet Bui, Minh Nguyet Thi Nguyen, Ngoc Thuy Thi Doan, Thu Huong Thi Tran, and Xuan Dong Bui. Proceedings of National Biotechnology Conference 2018. Trang: 423-428. Năm 2018. (Oct 31 2018 2:26PM)
[2]Bài báo: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân bột bánh dầu đậu phộng nhằm thu dịch protein thủy phân bằng sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác HCl. Tác giả: Bùi Viết Cường, Lê Thị Kim Dung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 7(128).2018. Trang: 18-22. Năm 2018. (Sep 19 2018 8:45PM)
[3]Bài báo: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (Sarda orientalis) với xúc tác NaOH nhằm thu dịch protein thủy phân. Tác giả: Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Bùi Xuân Đông và Trần Thị Thu Vân. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy Sản. Số: 2(2018). Trang: 16-23. Năm 2018. (Aug 22 2018 9:55AM)
[4]Bài báo: Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (Sarda Orientalis) với xúc tác enzyme Protamex để thu dịch protein thủy phân bằng phương pháp qui hoạch thực nghiệm. Tác giả: Bùi Xuân Đông, Ngô Thị Ngọc Bích, Bùi Viết Cường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3(124).2018. Trang: 19-22. Năm 2018. (Apr 27 2018 7:47PM)
[5]Bài báo: Sử dụng phương pháp bề mặt để tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng chuyển hóa sucrose thành 5-Hydroxymethyl-2-furfuraldehyde bằng sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác HCl. Tác giả: Bùi Viết Cường, Võ Thị Hoàng Yến, Phùng Thanh Anh, Trần Thị Thu Hương, Lê Thị Kim Dung, Trần Thị Thu Vân, Trần Thị Thảo My, Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(126).2018. Trang: 12-15. Năm 2018. (Jun 22 2018 2:42PM)
[6]Bài báo: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (Sarda orientalis) với xúc tác HCl nhằm thu dịch protein thủy phân. Tác giả: Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trần Thị Thảo My. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 9(130).2018. Trang: 12-16. Năm 2018. (Dec 28 2018 8:59PM)
[7]Bài báo: Xây dựng và lựa chọn mô hình toán học tối ưu cho quá trình lên men natto bởi Bacillus subtilis natto để thu nhận enzyme nattokinase. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trương Thị Minh Hạnh, Bùi Viết Cường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120).2017. Trang: 66-70. Năm 2017. (Dec 23 2017 9:25AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu điều kiện thủy phân thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (Sarda Orientalis) bằng enzyme protamex thương mại. Tác giả: Bùi Xuân Đông, Bùi Viết Cường, Ngô Thị Ngọc Bích, Nguyễn Văn Tuyên, Phạm Thị Mỹ. Vietnam Journal of Science and Technology. Số: Vol. 55, No. 5A. Trang: 108-115. Năm 2017. (Oct 23 2017 9:43PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu chuyển hóa sucrose thành 5-Hydroxymethyl-2-Furfuraldehyde bằng sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác. Tác giả: Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Hường, Đặng Thị Thiện, Đoàn Thị Ngọc Thúy. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 7 (116). 2017. Trang: 107-111. Năm 2017. (Oct 8 2017 9:29AM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme glucose oxidase từ nấm mốc Aspergilus niger. Tác giả: Đặng Minh Nhật, Bùi Viết Cường. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(50). Trang: 43-50. Năm 2012. (Aug 2 2016 3:49PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Conversion of konjac powder into glucomannan-oligosaccharides, mannose, and glucose by hydrolysis facilitated by microwave heating and HCl catalyst. Authors: Cuong Viet Bui, Wanwipa Siriwatwechakul, Wareepat Tiyabhorn, Thammanont Wattanasiritham, Natthaphat Limpraditthanont and Siwarutt Boonyarattanakalin. The Journal of Industrial Technology. No: 2. Pages: 45-61. Year 2016. (Aug 2 2016 3:53PM)
[2]Article: Conversion of Jerusalem artichoke tuber powder into fructooligosaccharides, fructose, and glucose by a combination of microwave heating and HCl as a catalyst. Authors: Cuong Viet Bui, Wanwipa Siriwatwechakul, Wareepat Tiyabhorn, Thammanont Wattanasiritham, Natthaphat Limpraditthanont, and Siwarutt Boonyarattanakalin. Thammasat International Journal of Science and Technology. No: 3. Pages: 31-45. Year 2016. (Aug 2 2016 3:57PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn