Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,723

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đoàn thị Thắm
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá dư lượng một số thuốc trừ sâu gốc clo trong một số loại rau cải trên địa bàn Đà Nẵng bằng phương pháp sắc kí khí

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[2]Đoàn Thị Thu Phương
Đề tài: Nghiên cứu xác định hàm lượng một số PAHs ( hydro cacbon thơm đa vòng) trong nước và bùn đất ở thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp sắc kí lỏng cao áp (HPLC)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[3]Phan Thị Thương Hoài
Đề tài: Nghiên cứu phân hủy thuốc nhuộm Indanthren Red FBB bằng hệ tác nhân Fe3+/C2O42-/H2O2/Vis, Fe2+/H2O2, Fe2+/H2O2/UV, UV/H2O2

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[4]Triệu Trang
Đề tài: Nghiên cứu quá trình phân hủy axit 2,4-dichlorophenoxiacetic bằng hệ xúc tác quang dị thể TiO2/UV với TiO2 điều chế từ TiCl4

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[5]Trần Phước Giang
Đề tài: Nghiên cứu các quá trình đông tụ và oxy hóa nâng cao Fenton trong xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm Phong Phú, Hòa khánh, Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[6]Võ Thị Thùy Dung
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc nhuộm metylen blue bằng các tác nhân Fe2+/H2O2, UV/H2O2, và Fe2+/H2O2/UV

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[7]Nguyễn Thị Minh Trang
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy 2,4-dichlorophenol bằng hệ xúc tác quang hóa đồng thể Fe2+/H2O2/UV

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[8]Nguyễn Thị Phụng
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình oxy hóa quang hóa xúc tác phân hủy nitrobenzene và 2,4-dichlorophenol bằng hệ xúc tác dị thể TiO2/UV

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn