Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,796,109

 Sử dụng trò chơi đóng vai để kiểm tra - đánh giá và hình thành kiến thức mới trong dạy - học di truyền học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Cáp Kim Cương*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(77).2014;Từ->đến trang: 5;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Qua nghiên cứu các trò chơi dạy học, chúng tôi đề xuất giải pháp sử dụng trò chơi đóng vai các gen trên nhiễm sắc thể để kiểm tra – đánh giá kiến thức giảm phân và hình thành kiến thức mới cho loạt bài có cơ sở tế bào học liên quan đến giảm phân: quy luật phân ly, quy luật phân ly độc lập, quy luật liên kết gen hoàn toàn, quy luật liên kết gen không hoàn toàn, đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Giải pháp sử dụng trò chơi đóng vai tiết kiệm, đơn giản; giúp học viên “hóa thân” vào cơ chế - quá trình sinh học mang lại hiệu quả dạy – học cao, đồng đều ở các vùng miền và phát triển kỹ năng phối hợp làm việc nhóm; ngoài ra việc kết hợp dạy nhiều kiến thức xuyên suốt giúp học viên hệ thống kiến thức một cách logic
ABSTRACT
Based on the results from our research on educational games, we suggest using gene-on-chromosome role-playing games in examining and assessing the knowledge of mitosis and in constructing the new knowledge for cell biology-based lessons related to mitosis: Law of segregation & Law of Independence Segregation, Law of Complete Genetic Linkage, Law of Incomplete Genetic Linkage, and Chromosome Number Mutation. The teaching method of using the role-playing game is economical and simple; thus, learners become incarnated into biological mechanisms and processes that result in a highly and equally effective teaching and learning among different areas and in the improvement of associate skills in team work. Moreover, this method supports the teaching of a series of related knowledge that helps students gasp knowledge logically.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn