Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,796,307

 Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan (dạng MCQ) trong việc kiểm tra đánh giá các kiến thức thuộc lĩnh vực Sinh học ở bậc Đại học
Chủ nhiệm:  Nguyễn Công Thùy Trâm; Thành viên:  1, Cáp Kim Cương 2, Đào Văn Minh
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: T2011-ĐN03-03 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

Mục tiêu:

- Bổ sung nguồn tư liệu cho quá trình đào tạo sinh viên khối ngàng Sư phạm sinh và cử nhân Sinh – Môi trường

- Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong việc kiểm tra đánh giá các kiến thức thuộc lĩnh vực Sinh học

- Góp phần trong quá trình thay đổi phương thức dạy học và đánh giá người học hướng tới dạy và học năng lực nhận thức, năng lực tư duy bậc cao, hình thành năng lực tiếp nhận thông tin, phân tích, xử lý thông tin, và giải quyết vấn đề ở người học.

Nội dung chính:
- Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan - MCQ cho các môn: Động vật học 2, Đa dạng sinh học và Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao
Sản phẩm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan MCQ các môn học: Động vật học 2, Đa dạng sinh học và Sinh lý học thần kinh cấp cao

Địa chỉ ứng dụng: Sinh viên khoa Sinh - Môi trường, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn