Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,111,755

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Các quá trình hóa sinh trong xử lý chất thải hữu cơ
Ngành: Khoa học môi trường
 2020 Nghiên cứu sinh  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Quá trình chuyển khối
Ngành: Khoa học môi trường
 2020 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Anh văn chuyên ngành Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2020 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Phát triển bền vững
Ngành: Khoa học môi trường
 2019 Học viên cao học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Vi sinh và quá trình vi sinh vật
Ngành: Khoa học môi trường
 2018 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn