Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,637,162

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế đối ngoại Việt Nam
Ngành: Kinh tế học
 2010 Sinh viên Quốc tế học
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[2]Thống kế xã hội học
Ngành: Kinh tế học
 2009 Sinh viên Quốc tế học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[3]Kinh tế học Quốc tế
Ngành: Kinh tế học
 2009 Sinh viên Quốc tế học, Sinh viên tiếng Trung Thương mại  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[4]Kinh tế Quốc tế
Ngành: Kinh tế học
 2006 Sinh viên Quốc tế học, Sinh viên tiếng Trung Thương mại, Sinh viên tiếng Anh thương mại
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[5]Quản trị học
Ngành: Kinh tế học
 2006 Sinh viên Quốc tế học, Sinh viên tiếng Trung Thương mại, Sinh viên tiếng Anh Thương mại  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[6]Kinh tế Đại cương
Ngành: Kinh tế học
 2002 Sinh viên Quốc tế học, Sinh viên các ngành Tiếng Trung Thương mại, Tiếng Anh Thương mại, Sinh viên Kinh tế
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn