Đào Thị Thu Hường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17204 lượt người xem
Họ và tên:  Đào Thị Thu Hường
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/10/1989
Nơi sinh: Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Quê quán Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh Du lịch và dịch vụ; Tại: Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ lữ hành
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng tới việc ứng dụng E- Marketing tại các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đào Thị Thu Hường. Thành viên: . Mã số: T2014-07-07. Năm: 2014. (Jun 16 2015 10:21AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thực trạng quảng bá du lịch trực tuyến tại TP. Đà Nẵng. Tác giả: Đào Thị Thu Hường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 12[97]. Trang: 84-88. Năm 2015. (Jun 28 2016 4:27PM)
[2]Bài báo: Thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng E- Marketing tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tác giả: Đào Thị Thu Hường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 12(85).2014. Trang: 36-39. Năm 2014.
(Jun 16 2015 9:15AM)
  
 Khen thưởng
[1] " Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Năm: 2013.
[2] Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn