Đỗ Hoàng Ngân Mi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,889

 
Mục này được 2298 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Hoàng Ngân Mi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/03/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện - Điện tử; Tại: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Tự động hóa; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Tự động hóa
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân nhánh chu kỳ kép, hằng số Feigenbaum trong hệ truyền động không đồng bộ xoay chiều ba pha. Tác giả: Đỗ Hoàng Ngân Mi, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Phùng Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 19 (15.2). Trang: 48-53. Năm 2021. (May 8 2023 9:23PM)
[2]Bài báo: Period doubling bifurcations and its control in induction motor drives. Tác giả: Mi Do Hoang Ngan, Tien Dung Le, Nguyen Phung Quang. 2020 Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB). Số: 1. Trang: 6-11. Năm 2021. (May 8 2023 9:25PM)
[3]Bài báo: Nhận dạng đặc điểm hỗn loạn của động cơ không động bộ xoay chiều ba pha. Tác giả: Đỗ Hoàng Ngân Mi, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Phùng Quang. Hội thảo Khoa học quốc gia ATiGB. Số: 1. Trang: trang 384. Năm 2019. (May 8 2023 9:20PM)
[4]Bài báo: Điều khiển trượt thích nghi triệt tiêu trạng thái hỗn loạn của hệ truyền động không đồng bộ xoay chiều ba pha điều khiển tựa theo từ thông rotor. Tác giả: Đỗ Hoàng Ngân Mi, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Phùng Quang. Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 5 về Điều khiển và Tự động hóa (VCCA-2019), ISBN: 978-604-95-0875-2. Số: 27. Trang: Tiểu ban 6. Năm 2019. (Jul 1 2020 2:44PM)
[5]Bài báo: Đặc điểm hỗn loạn của hệ truyền động không đồng bộ xoay chiều ba pha điều khiển tựa theo từ thông rotor. Tác giả: Đỗ Hoàng Ngân Mi, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Phùng Quang. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa. Số: 21. Trang: 3-9. Năm 2018. (Jul 1 2020 2:47PM)
[6]Bài báo: Đặc điểm hỗn loạn của các hệ truyền động điện qua ví dụ truyền động không đồng bộ xoay chiều ba pha. Tác giả: Đỗ Hoàng Ngân Mi, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Phùng Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 132. Trang: 54-58. Năm 2018. (Jul 1 2020 2:52PM)
[7]Bài báo: Một cách tiếp cận mới khi thiết kế điều khiển tuyến tính vector dòng statorcó đáp ứng hữu hạn
.
Tác giả: Võ Thanh Hà, Trần Vũ Trung, Nguyễn Phùng Quang, Đỗ Hoàng Ngân Mi. Tạp chí Tự động hóa ngày nay. Số: 16. Trang: 50-56. Năm 2016.
(Jul 1 2020 2:57PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: LPV observer for leakage detection of the pipeline system. Authors: Thanh Phong Pham, Dung Hoang, Tan Hoa Nguyen, Van Nam Nguyen, Mi Do Hoang Ngan, Van Khuong Nguyen. IEEE xplore. No: 1. Pages: 63. Year 2022. (May 8 2023 9:28PM)
[2]Article: The Washout filter for chaotic phenomena in the RFOC of three-phase AC induction motor. Authors: Mi Do Hoang Ngan, Tien Dung Le, Nguyen Phung Quang. The 1st International symposium on power, energy and cybernetics, ISPEC2020. No: 1. Pages: 36. Year 2020. (May 8 2023 9:24PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn