Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu tác động môn bóng đá 5 người đối với phát triển thể chất cho sinh viên Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  ThS. Võ Đình Hợp; Thành viên:  ThS. Trần Đình Liêm; ThS. Đàm Hùng Phi
Số: B2017-BN01-08 ; Năm hoàn thành: 2020; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục
Hiện nay phong trào tập luyện môn Bóng đá 5 người phát triển rất sâu rộng trên khắp cả nước trong lứa tuổi thanh thiếu niên, đặc biệt trong giới sinh viên, tuy nhiên việc xây dựng một chương trình giảng dạy và tập luyện phù hợp với lứa tuổi sinh viên còn rất hạn chế. Việc xây dựng chương trình giảng dạy và tập luyện môn Bóng đá 5 người sẽ đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện thể thao của sinh viên, nó sẽ tạo được sự hưng phấn, ham thích tập luyện thể thao, phát huy tính tự giác tích cực trong quá trình học tập và tập luyện ngoại khóa TDTT, từ đó sẽ đạt được mục đích phát triển thể chất cho sinh viên, góp phần vào sự nghiệp đào tạo con người phát triển toàn diện

- Bài báo đăng trên tạp chí trong nước
- Chương trình giảng dạy môn Bóng đá 5 người dành cho sinh viên

- Sách tham khảo
- Khoa Giáo dục thể chất - ĐHĐN
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn