Đàm Hùng Phi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,740,076

 
Mục này được 11996 lượt người xem
Họ và tên:  Đàm Hùng Phi
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/10/1982
Nơi sinh: Pleiku - Gia lai Kon Tum
Quê quán An Thái - Quỳnh Phụ - Thái Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục thể chất; Tại: Tp Hồ Chí minh
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Tổ trưởng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Giáo dục thể chất
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0935205558
Email: dhphi@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

9/2006 - 12/2007: Giảng viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hà Nội
04/2008: Giảng viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
09/2009: Bí thư Đoàn TNCS HCM Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, nhiệm kỳ 2008 - 2012.
05/2010: Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kon Tum Khóa V, nhiệm kỳ 2009 - 2014.
06/2010: Đảng ủy viên Đảng bộ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Bí thư chi bộ Sinh viên.
11/2010: Phó phòng phụ trách Công tác HSSV. Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
09/2011: Bí thư Đoàn TNCS HCM Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, nhiệm kỳ 2012 - 2014.
04/2012: Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Đại học Đà Nẵng, nhiêm kỳ 2012 - 2016.
09/2012: Trưởng phòng Công tác HSSV. Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
4/2015: Đảng ủy viên Đảng bộ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Bí thư chi bộ Sinh viên.
9/2015: Giảng viên - Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng
8/2017: Tổ trưởng Tổ Hành chính - Cơ sở vật chất - Khoa GDTC - ĐHĐN
12/2017: UV BCH Công đoàn ĐHĐN; UV BTV công đoàn Cơ quan ĐHĐN; Chủ tịch Công đoàn Khoa GDTT&TTTT ĐHĐN

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đề xuất mô hình quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Chủ nhiệm: ThS Đàm Hùng Phi. Mã số: P2014-KH-14. Năm: 2014. (May 15 2014 3:03PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Chủ nhiệm: ThS Đàm Hùng Phi. Thành viên: . Mã số: P2013-KH-04. Năm: 2013. (May 15 2014 3:00PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO TRONG SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi. Hội thảo khoa học Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà NẴng. Trang: 38-45. Năm 2017. (Jun 5 2017 10:21AM)
[2]Bài báo: THAY ĐỔI NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY. Tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi. Kỷ yếu hội thảo Nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Giáo dục Thể chất và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Trang: 45-51. Năm 2016. (Nov 21 2016 2:15PM)
[3]Tham luận: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN. Tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi. Tạp san Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trang: 16-20. Năm 2015.
(May 6 2015 9:31AM)
[4]Tham luận: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM. Tác giả: Đàm Hùng Phi. Tạp san Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Trang: 23-25. Năm 2014. (Jul 1 2014 3:39PM)
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS HCM. Năm: 2008.
[2] Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Năm: 2009.
[3] Giấy khen BCH Đoàn TNCS HCM Tỉnh Kon Tum. Năm: 2009; 2010; 2011.
[4] Giấy khen Giám đốc Đại hoc Đà Nẵng. Năm: 2010.
[5] Bằng khen BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM. Năm: 2012.
[6] Giấy khen Giám đốc Đại hoc Đà Nẵng. Năm: 2012.
[7] Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Năm: 2013.
[8] Giấy khen BCH Công đoàn Đại học Đà Nẵng. Năm: 2014.
[9] Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ". Số: 94-QĐ/TWĐTN. Năm: 2015.
[10] Giấy khen Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng. Năm: 2016.
[11] Giấy Khen Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giáo dục thể chất
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên  Khoa GDTC DHDN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn