Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,131,564

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Xuân Tài
Đề tài: Ứng dụng lý thuyết đáp ứng câu hỏi để xây dựng mô hình trắc nghiệm thích nghi

 Thạc sĩ

 trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[2]Lê Viết Hiệp
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng thuật toán trắc nghiệm thích nghi trên cơ sở mô hình Markov

 Thạc sĩ

 trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn