Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,819,399

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lập trình hướng đối tượng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2015 Sinh viên Đại học hệ chính quy, chính quy liên thông.  Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Kiến trúc phần mềm
Ngành: Công nghệ thông tin
 2015 Sinh viên Đại học hệ chính quy, chính quy liên thông  Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Lập trình Windows
Ngành: Công nghệ thông tin
 2015 Sinh viên Đại học hệ chính quy, chính quy liên thông  Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Lập trình .NET
Ngành: Công nghệ thông tin
 2015 Sinh viên Đại học hệ chính quy, chính quy liên thông  Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn