Trà Lục Diệp
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,315

 
Mục này được 109 lượt người xem
Họ và tên:  Trà Lục Diệp
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/10/1989
Nơi sinh: Tam Kỳ- Quảng Nam
Quê quán Tam Kỳ- Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị Kinh doanh Tổng quát; Tại: Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: MBA; Tại: International University of Japan
Dạy CN: Nguồn nhân lực
Lĩnh vực NC: Hành vi tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực, quản trị nghề nghiệp
Ngoại ngữ: Tiếng anh Ielts 7.0
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Tác động của ngành du lịch tới tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn, Trà Lục Diệp. COMB 2018. Trang: 100-120. Năm 2018. (Oct 18 2019 2:49PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: The Impact of Human Resource Management Practices on Service Quality in Hotel Industry, Da Nang City, Vietnam. Authors: Trà Lục Diệp. UHD-CTU AANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE. Pages: 133 - 143. Year 2017. (Oct 18 2019 2:51PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hành vi tổ chức
Ngành: Khoa học quản lý
 2016 Sinh viên đại học chính quy  Trường đại học Kinh tế- ĐHĐN
[2]Phát triển Nguồn nhân lực
Ngành: Khoa học quản lý
 2016 Sinh viên đại học chính quy  Đại học Kinh tế- ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn