Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,599,572

 Phân tích phi tuyến cấu kiện ống thép nhồi bê tông chịu tải trọng cơ và nhiệt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Trần Duy Phương, Nguyễn Tấn Phát, Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, Trương Hoài Chính, Ngô Hữu Cường
Nơi đăng: Tạp chí Xây Dựng Việt Nam – Bộ Xây dựng; Số: 10/2017;Từ->đến trang: 96-101;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày một thủ tục số để phân tích phi tuyến cấu kiện cột ống thép nhồi bê tông dưới tác dụng của tải trọng và nhiệt độ có kể đến ứng xử phi tuyến hình học và vật liệu. Ma trận độ cứng của phần tử hữu hạn phi tuyến được thiết lập bằng việc áp dụng nguyên lý thế năng toàn phần dừng. Tiết diện gồm ống thép và lõi bê tông tại giữa phần tử hữu hạn được chia thành nhiều thớ và quan hệ ứng suất biến dạng của từng thớ thép và bê tông được cập nhật trong suốt quá trình phân tích để mô phỏng tác động phi đàn hồi qua mặt cắt ngang và dọc theo chiều dài cấu kiện. Một chương trình phân tích bằng ngôn ngữ lập trình C++ dùng thuật toán giải phi tuyến Euler đơn giản nhưng hiệu quả được phát triển và kết quả của nó được so sánh với các kết quả nghiên cứu sẵn có khác để minh họa độ tin cậy của chương trình phân tích đề xuất.
ABSTRACT
This paper presents a numerical procedure for nonlinear analysis of concrete-filled steel tube column members under mechanical and fire loading considering geometric and material nonlinear effects. The stiffness matrix of the nonlinear finite element is developed by the application of the principle of stationary total energy. The cross-section comprised of steel tube and concrete core at the element mid-length is divided into many fibers and the strain-stress relation of each fiber is updated during the analysis process to simulate the inelastic effects thoughout the cross-section and along the member length. An analysis program written by C++ programming language using the simple but effective Euler nonlinear algorithm is developed and its results are compared with those of existing studies to verify the reliability of the proposed analysis program
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn