Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 96,068,721

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ học kết cấu 2
Ngành: Xây dựng
 2004 Sinh viên các ngành xây dựng.  Trường Đại học Bách khoa _ Đại học Đà Nẵng.
[2]Cơ học kết cấu 1
Ngành: Xây dựng
 2004 Sinh viên các ngành xây dựng.  Trường Đại học Bách khoa _ Đại học Đà Nẵng.
[3]Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp
Ngành: Xây dựng
 2000 Sinh viên Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Trường Đại học Bách khoa _ Đại học Đà Nẵng.
[4]Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp
Ngành: Xây dựng
 2000 Sinh viên Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Bách khoa_ Đại học Đà Nẵng.
[5]Lý thuyết đàn hồi
Ngành: Xây dựng
 1999 Sinh viên các ngành xây dựng.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa _ Đại học Đà Nẵng.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn