Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 97,644,046

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát thực nghiệm và mô phỏng số ứng xử chịu cắt thủng của liên kết sàn phẳng và cột giữa tròn bê tông cốt thép
.
Tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Lê Minh Hoàng, Trương Hoài Chính, Nguyễn Văn Hiệp, Ngô Hữu Cường
. Tạp chí Xây Dựng Việt Nam – Bộ Xây dựng. Số: 1/2019. Trang: 145-150. Năm 2019.
(Sep 30 2019 9:40AM)
[2]Bài báo: Phân tích bậc hai phi đàn hồi cột ống thép nhồi bê tông. Tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Trần Duy Phương, Nguyễn Văn Hiệp, Trương Hoài Chính, Ngô Hữu Cường. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng. Số: 12(02). Trang: 18-23. Năm 2018. (Sep 30 2019 9:31AM)
[3]Bài báo: So sánh việc tính toán nén thủng của liên kết sàn phẳng – cột tròn giữa bê tông cốt thép theo các Tiêu chuẩn Việt Nam, Châu Âu và Hoa Kỳ
.
Tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Trương Hoài Chính, Hồ Hữu Chỉnh, Ngô Hữu Cường
. Tạp chí Xây Dựng Việt Nam – Bộ Xây dựng. Số: 10/2018. Trang: 191-194. Năm 2018.
(Sep 30 2019 9:34AM)
[4]Bài báo: Phân tích phi tuyến cấu kiện ống thép nhồi bê tông chịu tải trọng cơ và nhiệt. Tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Trần Duy Phương, Nguyễn Tấn Phát, Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, Trương Hoài Chính, Ngô Hữu Cường. Tạp chí Xây Dựng Việt Nam – Bộ Xây dựng. Số: 10/2017. Trang: 96-101. Năm 2017. (Sep 30 2019 9:21AM)
[5]Bài báo: Tính tấm mỏng chịu tải trọng và nhiệt độ có xét đến các yếu tố ngẫu nhiên. Tác giả: Lê Ngọc Hồng- Trường Đại học Xây dựng và Đinh Thị Như Thảo- Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 8 - Tập 2. Cơ học Vật rắn biến dạng. Số: 8. Trang: 182-192. Năm 2007. (May 29 2014 3:09PM)
[6]Bài báo: Phân tích qui luật phân bố ảnh hưởng lớn nhất của trường nhiệt độ đến kết cấu tấm mỏng. Tác giả: Đinh Thị Như Thảo. Kỷ yếu Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa. Số: Hội nghị. Trang: 280-287. Năm 2005. (Nov 8 2012 8:04PM)
[7]Bài báo: Phân tích tấm chịu ảnh hưởng nhiệt độ. Tác giả: Đinh Thị Như Thảo
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tuyển tập công trình khoa học - Trường Đại học Xây dựng.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 01. Trang: 5-12. Năm 2004.
(Nov 8 2012 7:58PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn