Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,598,332

 Phân tích bậc hai phi đàn hồi cột ống thép nhồi bê tông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Trần Duy Phương, Nguyễn Văn Hiệp, Trương Hoài Chính, Ngô Hữu Cường
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng; Số: 12(02);Từ->đến trang: 18-23;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày một chương trình máy tính được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình C++ để phân tích cột ống thép nhồi bê tông chịu tải trọng tĩnh có kể đến tác động bậc hai và ứng xử phi đàn hồi. Ma trận độ cứng tiếp tuyến phi tuyến của phần tử cột được thiết lập bằng nguyên lý Rayleigh-Ritz với giả thiết có sự tương tác hoàn toàn giữa lõi bê tông và vỏ thép. Thuật toán chiều dài cung được áp dụng để giải hệ phương trình cân bằng phi tuyến. Kết quả phân tích của chương trình được so sánh với các nghiên cứu trước qua các ví dụ số để chứng tỏ độ tin cậy của chương trình đã được phát triển.
ABSTRACT
This paper presents a computer program developed by C++ programming language for the analysis of concrete-flled steel tube columns subjected to static load with the consideration of second-order effects and inelastic behavior. The nonlinear tangent stiffness matrix of the column element is formulated by the Rayleigh-Ritz principle with the assumption of fully interaction between the concrete core and steel tube. The arc-length algorithm is also applied to solve the nonlinear equilibrium equation system. The analysis results of the program are compared to the previous research ones in some numerical examples to prove the reliability of the developed program.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn