Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,599,074

 So sánh việc tính toán nén thủng của liên kết sàn phẳng – cột tròn giữa bê tông cốt thép theo các Tiêu chuẩn Việt Nam, Châu Âu và Hoa Kỳ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Trương Hoài Chính, Hồ Hữu Chỉnh, Ngô Hữu Cường
Nơi đăng: Tạp chí Xây Dựng Việt Nam – Bộ Xây dựng; Số: 10/2018;Từ->đến trang: 191-194;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo so sánh việc tính toán nén thủng cho liên kết giữa sàn phẳng và cột tròn giữa bê tông cốt thép theo các Tiêu chuẩn Việt Nam, Châu Âu và Hoa Kỳ khi không sử dụng cốt thép chịu cắt cho sàn. Qua các ví dụ khá gần với các bài toán thiết kế thực tế, hệ số thiết kế nén thủng của liên kết
khi thay đổi công năng, cấp độ bền của bê tông và hàm lượng cốt thép chịu kéo của sàn đã được khảo sát. Ảnh hưởng của các thông số nói trên đến kết quả tính toán nén thủng của liên kết theo các tiêu chuẩn được phân tích và làm rõ.
ABSTRACT
The paper compares the punching shear calculations of the connections between reinforced concrete flat slabs and interior circular columns following Vietnamese, Eurocode and American standards without the use of shear reinforcement for the slabs. Through some examples closed to the practical design problems, the punching shear design factors of the connections with varying floor functions, concrete strength values, and reinforcement ratios of tensile longitudinal reinforcement of slabs are investigated. Effects of the above-mentioned parameters on calculation
results following different design standards are analyzed and clarified.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn