Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,599,745

 Phân tích qui luật phân bố ảnh hưởng lớn nhất của trường nhiệt độ đến kết cấu tấm mỏng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Như Thảo
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa.; Số: Hội nghị;Từ->đến trang: 280-287;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn