Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 94,682,078

 Tính tấm mỏng chịu tải trọng và nhiệt độ có xét đến các yếu tố ngẫu nhiên.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Ngọc Hồng- Trường Đại học Xây dựng và Đinh Thị Như Thảo- Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 8 - Tập 2. Cơ học Vật rắn biến dạng.; Số: 8;Từ->đến trang: 182-192;Năm: 2007
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong báo cáo này sẽ giải bài toán tiền định của tấm chịu tác động của tải trọng và nhiệt độ để tìm kỳ vọng của các đại lượng cần thiết, đánh giá độ tin cậy của kết cấu và xét độ nhạy của các tham số đến độ tin cậy khi kể đến các sai lệch ngẫu nhiên của các tham số.
ABSTRACT
This paper aims at solving problem of plates under conventional load and thermal load in order to reach the expectations of the necessary factors to verify the reliability of the structure. And consider the sensitivity of thermal parameters to the reliability when taking into account the random errors of the parameters.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn