Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu thực nghiệm và tính toán khả năng ứng xử chọc thủng sàn phẳng bê tông cốt thép toàn khối theo một số Tiêu chuẩn.
Chủ nhiệm:  Đinh Thị Như Thảo; Thành viên:  Lê Vũ An; Phan Quang Vinh
Số: B2016-ĐN02-14 ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Đề tài nghiên cứu thực nghiệm khả năng kháng chọc thủng của liên kết sàn phẳng bê tông - cột giữa bê tông cốt thép toàn khối sau đó so sánh kết quả thực nghiệm với kết quả mô phỏng số bằng phần mềm ABAQUS và kết quả tính toán khả năng kháng chọc thủng theo 3 tiêu chuẩn từ đó đưa ra những khuyến cáo cho người thiết kế có sử dụng sàn phẳng cho công trình xây dựng.© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn