Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,207

 Получение нанокристаллов Y3Fe5O12 методом химического осаждения и их магнитные свойства
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Динь Ван Так, И. Я. Миттова, В. О. Миттова
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Вестник Воронежского государственного университета. Сер. : Химия. Биология. Фармация. – Воронеж; Số: 1;Từ->đến trang: 11-14;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn