Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,571

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hóa học phức chất nâng cao
Ngành: Hoá học
 2020 Cao học hóa lý thuyết và hóa lý  Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
[2]Hóa học nano và ứng dụng
Ngành: Hoá học
 2020 Cao học hóa hữu cơ và hóa lý thuyết và hóa lý  Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
[3]Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ
Ngành: Hoá học
 2018 Các ngành khoa hóa -ĐH Sư phạm-ĐHĐN  ĐH Sư phạm-ĐHĐN
[4]Hóa vô cơ nâng cao
Ngành: Hoá học
 2015 Cao học hóa hữu cơ và cao học hóa lý thuyết và hóa lý  ĐH Sư phạm-ĐHĐN
[5]Phân tích silicat
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Cho ngành hóa học  ĐH Sư phạm-ĐHĐN
[6]Suy thoái đất và bảo vệ đất
Ngành: Hoá học
 2014 Ngành Quản lý môi trường  ĐH Sư phạm-ĐHĐN
[7]Hóa đại cương
Ngành: Hoá học
 2013 Cử nhân hóa học; sư phạm sinh học; sư phạm vật lý; cho các lớp bên trường ĐH Bách Khoa-ĐHĐN  Đại học đà nẵng
[8]Hóa học phức chất và tinh thể
Ngành: Hoá học
 2013 Sinh viên khoa hóa -ĐH Sư phạm-ĐHĐN  ĐH Sư phạm-ĐHĐN
[9]Hóa vô cơ
Ngành: Hoá học
 2012 Sư phạm hóa học; cử nhân hóa học (Hóa dược,phân tích-môi trường, Quản lý môi trường )  Đại học sư phạm -ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn