Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,122

 NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, CẤU TRÚC VÀ TỪ TÍNH CỦA HẠT NANO Y3−xLaxFe5O12
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Văn Tạc
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và giáo dục, đại học sư phạm Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 7(02);Từ->đến trang: 22-26;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bằng phương pháp đồng kết tủa các hidroxit chúng tôi đã thu được hạt nano Y3−xLaxFe5O12 (x = 0,0; x = 0,2; 0,4; 0,6). Chứng minh được khi tăng thành phần thay thế La (x) từ 0 đến 0,6 thông số mạng tinh thể tăng, kích thước của hạt thu được giảm từ 54 xuống 43 nm, và tại x = 0,2 thu được hạt nano có từ độ bão hòa lớn nhất.
ABSTRACT
Y3−xLaxFe5O12 (x = 0,0; 0,2; 0,4; 0,6) nanocrystals have been prepared through hydroxide coprecipitation followed by dehydration. Increasing x from 0 to 0,6 reduces the particle size of the solid solution (from 54 to 43 nm), increases its unit cell parameter, and the saturation magnetization has a maximum at x = 0,2.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn