Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,203,852

 Xây dựng mô hình số đánh giá tuổi thọ các công trình bê tông cốt thép chịu ăn mòn trong môi trường biển.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Đào Ngọc Thế Lực; Thành viên:  
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Số: Đ2014-02-105 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
walgreens prints coupons open free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn