Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,518

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phần tử hữu hạn
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Cao học  Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[2]Lý thuyết độ tin cậy và tuổi thọ công trình
Ngành: Xây dựng
 2011 Cao học xây dựng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Động đất và kháng chấn
Ngành: Xây dựng
 2011 Cao học Xây dựng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn