Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,247

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trương Quang Hải
Đề tài: Nghiên cứu liên kết sàn bê tông cốt thép với cột thép nhồi bê tông
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

 2017

 2019

[2]Nguyễn Quốc Nhật
Đề tài: Nghiên cứu liên kết giữa cột biên ống thép nhồi bê tông với sàn phẳng bê tông cốt thép

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN

 2017

 2018

[3]Trần Quang Khải
Đề tài: Nghiên cứu khả năng chịu cắt của liên kết cột ống thép nhồi bê tông với dầm bẹt bê tông cốt thép

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN

 2017

 2018

[4]Trần Phan Nhật
Đề tài: Nghiên cứu liên kết giữa cột góc ống thép nhồi bê tông với sàn phẳng bê tông cốt thép

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN

 2017

 2018

[5]Nguyễn Hữu Diệu
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế đài cọc bê tông cốt thép sử dụng mô hình giàn ảo cải tiến

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN

 2017

 2018

[6]Nguyễn Văn Lập
Đề tài: Xác định khả năng chịu tải của vách ngắn bê tông cốt thép sử dụng mô hình giàn ảo

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN

 2017

 2018

[7]Nguyễn Thành Nhân
Đề tài: Nghiên cứu mô phỏng liên kết cột ống thép nhồi bê tông với sàn phẳng bê tông cốt thép

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

 2016

 2017

[8]Tạ Quang Tài
Đề tài: Nghiên cứu mô phỏng cột thép nhồi bê tông với dầm bê tông cốt thép

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

 2016

 2017

[9]Trương Quang Hải
Đề tài: Nghiên cứu liên kết cột ống thép nhồi bê tông với sàn phẳng bê tông cốt thép

 Thạc sĩ

 Trường ĐH BK - ĐHĐN

 2015

 2016

[10]Phạm Xuân Hiệu
Đề tài: Nghiên cứu liên kết cột ống thép nhồi bê tông với dầm bẹt bê tông cốt thép

 Thạc sĩ

 Trường ĐH BK - ĐHĐN

 2015

 2016

[11]Trương Công Lâm
Đề tài: Sử dụng lý thuyết tập mờ xác định lực chọc thủng do cột lên sàn bê tông cốt thép

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[12]Võ Đình Tài
Đề tài: Tính toán khả năng chịu cắt của dầm BTCT có cốt đai bị ăn mòn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[13]Trần Ngọc Hoành
Đề tài:  Mạng trí tuệ nhân tạo trong xác định bề rộng vết nứt kết cấu bê tông cốt thép 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[14]Bùi Minh Cảnh
Đề tài: Mô hình phần tử hữu hạn mô phỏng sự hình thành và phát triển vết nứt trong bê tông do cốt thép bị ăn mòn giản nở không đều

 Thạc sĩ

 Đại hoc Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[15]Võ Thanh Nga
Đề tài: Thiết kế cấp phối bê tông bằng phương pháp suy luận mờ

 Thạc sĩ

 Đại hoc Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[16]Trần Văn Phúc
Đề tài: Lựa chọn mô hình giàn ảo hiệu quả trong thiết kế dầm cao

 Thạc sĩ

 Đại hoc Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[17]Hồ Hữu Trị
Đề tài: Đánh giá sự làm việc của dầm cao khoét lỗ thiết kế theo mô hình giàn ảo

 Thạc sĩ

 Đại hoc Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[18]Ngô Thế Huy
Đề tài: Đánh giá sự làm việc của dầm cao chịu lực phức tạp thiết kế theo mô hình giàn ảo

 Thạc sĩ

 Đại hoc Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[19]Nguyễn Thành Trung
Đề tài: Nghiên cứu tính toán cấu kiện bêtông cốt composites

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[20]Hồ Công Duyên
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình nứt trong kết cấu bê tông cốt thép do ăn mòn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[21]Trần Đình Mạnh Linh
Đề tài: Neural Network and Response Surface method for Reliability-based degradation of corroded RC beams

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn