Đặng Thiên Bình
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 97,645,883

 
Mục này được 3821 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Thiên Bình
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  18/11/1983
Nơi sinh: Tam Kỳ - Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thông tin; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2022; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Sungkyungkwan
Dạy CN: Công nghệ phần mềm.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Pháp, Hàn
Địa chỉ liên hệ: Khoa CNTT - ĐHBK - ĐHĐN
Điện thoại: 763949; Mobile: 0935556678
Email: dtbinh@dut.udn.vn;binh01t2@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2008 đến nay: giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa CNTT - ĐHBK - ĐHĐN
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn