Đào Thanh Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,485,475

 
Mục này được 29305 lượt người xem
Họ và tên:  Đào Thanh Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/03/1986
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí Chế tạo máy; Tại: St. Petersburg Polytechnic University, Russia
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Cơ khí Chế tạo máy; Tại: St. Petersburg Polytechnic University, Russia
Dạy CN: Chế tạo máy.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: 48 Cao Thắng, Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236-3894883; Mobile: 01636268142
Email: hungthanhdao93@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 12/2012 đến nay: Giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN, Khoa Cơ khí, Bộ môn Chế tạo máy.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐO TỰ ĐỘNG ĐƯỜNG KÍNH CỦA TRỤC . Chủ nhiệm: ThS. Đào Thanh Hùng. Mã số: T2017-06-47. Năm: 2017. (Sep 4 2018 6:06PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, thiết kế dụng cụ gá đặt hỗ trợ mài mũi khoan.. Chủ nhiệm: ThS. Đào Thanh Hùng. Mã số: T2016-06-15. Năm: 2016. (Dec 17 2016 8:09PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, xây dựng chương trình lựa chọn phương án tối ưu và tính toán thông số cho các bộ truyền động trong việc thiết kế hộp giảm tốc.. Chủ nhiệm: ThS. Đào Thanh Hùng. Mã số: T2015-06-80. Năm: 2015. (Jan 16 2016 10:54PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị cảnh báo an toàn trên máy tiện khi gia công mặt trụ ngoài bằng phương pháp chạy dao dọc.
.
Tác giả: Đào Thanh Hùng1, Nguyễn Thái Dương1, Nguyễn Anh Ngọc2, Chu Đức Hùng2,
. Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - Đại học Công nghiệp Hà Nội - Số 47 (8/2018): 58-62. Số: Số 47 (8/2018). Trang: 58-62. Năm 2018.
(Sep 4 2018 6:08PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu cải tạo máy uốn đai thép xây dựng. Tác giả: Ngô Tấn Thống, Huỳnh Văn Sanh, Đào Thanh Hùng.. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108).2016. Trang: 241-244. Năm 2016. (Nov 30 2016 7:51PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng ngôn ngữ lập trình C# để xây dựng chương trình tính toán thông số cho các bộ truyền động trong việc thiết kế hộp giảm tốc. Tác giả: Đào Thanh Hùng, Lê Thị Thùy Linh. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 11(108).2016. Trang: 89-93. Năm 2016. (Nov 30 2016 7:44PM)
[4]Bài báo: Ứng dụng phần mềm Arena để xây dựng mô hình trạm sạc cho xe điện. Tác giả: Lê Thị Thùy Linh, Đào Thanh Hùng. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108).2016. Trang: 98-101. Năm 2016. (Nov 30 2016 7:47PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Laboratory bench “Inverted pendulum”. Authors: Дао Тхань Хунг, А.В.Смородов, к.т.н., доц.
. Week of Science in SPbSPU
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: УДК 331.015.11. Pages: 19-20. Year 2011.
(Jan 16 2016 10:57PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở-2017. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn