Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,371

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] The Award for Encouragement of Research in Thin films” for the poster presentation entitled “X-ray microdiffraction study of three-dimensional distribution of local strain in thick AlN film grown on a trench-patterned AlN/α-Al2O3 template

 Khoa học

 2011

 

 The 15th International Conference on Thin Films

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn