Đào Thị Linh Giang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,663,018

 
Mục này được 18664 lượt người xem
Họ và tên:  Đào Thị Linh Giang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/11/1992
Nơi sinh: Đồng Hới - Quảng Bình
Quê quán Đồng Hới - Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục Mầm non; Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Mầm non; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non; Tại: Đại học sư phạm Hà Nội
Dạy CN: Giáo dục mầm non
Lĩnh vực NC: Giáo dục mầm non
Ngoại ngữ: B1 - CEFT
Địa chỉ liên hệ: 96 Yết Kiêu - Thọ Quang - Sơn Trà - Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 5/2017 - 3/2018: Giảng dạy tại Bộ môn Giáo dục mầm non - Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội
Bộ môn đảm nhận: Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Phương pháp dạy múa ở trường mầm non
5/2018 - nay: Giảng dạy tại khoa Giáo dục mầm non - Trường Đại học sư phạm Đà Năng
Bộ môn đảm nhận: Múa và phương pháp biên dạy múa cho trẻ mầm non
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tìm hiểu về chương trình giáo dục mầm non tại Thụy Điển. Tác giả: Đào Thị Linh Giang. Tạp chí Thiết bị & Giáo dục. Số: 157. Trang: 51-54. Năm 2017. (Oct 7 2019 6:35PM)
[2]Bài báo: Tổ chức trò chơi giúp trẻ 5 tuổi định hướng thời gian. Tác giả: Đào Thị Linh Giang. Tạp chí Thiết bị & Giáo dục. Số: 145. Trang: 41-44. Năm 2017. (Oct 7 2019 6:27PM)
[3]Tham luận: Trần Hoài Dương và những câu chuyện trẻ con. Tác giả: Đào Thị Linh Giang. Hội thảo khoa học cán bộ trẻ trường đại học sư phạm Hà nội. Trang: 24-27. Năm 2016. (Oct 7 2019 6:32PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn