Đỗ Thị Quỳnh Hoa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 984 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Thị Quỳnh Hoa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  23/10/1987
Nơi sinh: Thanh Hoá.
Quê quán Thanh Hoá.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân tiếng Hàn Quốc; Tại: ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Nhật - Hàn Thái; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc; Tại: Trường Đại học Yonsei
Dạy CN: Tiếng Hàn Quốc
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu tiếng Hàn Quốc
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3699 334; Mobile: 0987 297 135
Email: dtqhoa@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2009-2014: Công tác tại Khoa tiếng Nhật-Hàn-Thái,Trường Đại học Ngoại Ngữ,Đại học Đà Nẵng
2014-2016: Học thạc sĩ tại Trường Đại học Yonsei, Hàn Quốc
2016 đến nay: Công tác tại Khoa tiếng Nhật-Hàn-Thái,Trường Đại học Ngoại Ngữ,Đại học Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đối chiếu số từ trong tiếng Hàn và tiếng Việt. Chủ nhiệm: Đỗ Thị Quỳnh Hoa. Mã số: T2017-05-11. Năm: 2018. (Jun 16 2018 1:33PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đối chiếu số từ trong tiếng Việt và tiếng Hàn. Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Hoa. Tuyển tập công trình hội thảo Khoa học quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập. Số: 2303-2017/CXBIPH/01-99/ĐaN. Trang: Từ trang 97 đến trang 101. Năm 2017. (Aug 24 2017 3:49PM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 23 2017 5:20PM)
[1]핸드백 용어 사전 (THE DICTIONARY OF HANDBAG TERMINOLOGY)  Chủ biên: Simone Accessories Collection Ltd., Yonsei University Institute of Language and Information Studies. Đồng tác giả:

Tác giả: Seo Sang-kyu, Kim Han-saem, Kim Su-kyung

Dịch giả: Hàn-Anh: Park Jay, Hàn-Việt: Đỗ Thị Quỳnh Hoa, Hàn- Indonesia: Suwarsi, Hàn-Trung: Liu Tianran

.
Nơi XB: CommunicationBooks Inc. Năm 2017.

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn