Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,644,055

 Nghiên cứu sản xuất ống Bê tông có lỗ thấm xung quanh bằng phương pháp quay ly tâm áp dụng cho các công trình thủy công
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Văn Dũng
Nơi đăng: Tuyển tập công trình hội nghị khoa học thủy khí toàn quốc; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2005
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn