Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,654,685

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bài toán tối ưu công tác vận hành các nhà máy thủy điện trong hệ thống điện miền nam Việt Nam, có xét đến tổn thất đường dây truyền tải. Tác giả: ThS. Ngô Văn Dũng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(118).2017-Quyển 1. Trang: 34. Năm 2017. (Oct 16 2017 4:42PM)
[2]Bài báo: Mô hình phát triển tối ưu của hệ thống điện Việt nam có tính đến chế độ của các nguồn phát thủy điện và đường dây tải điện. Tác giả: Ngô Văn Dũng*, Nguyễn Hữu Hải, Ngô Tuấn Kiệt
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 20. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu dây chuyền công nghệ sản xuất ống Bê tông cở lớn áp dụng cho các công trình Thủy điện nhỏ ở Việt Nam. Tác giả: Ngô Văn Dũng. Hội nghị khoa học kỷ niệm 35 năm thành lập trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2010.
(May 29 2011 5:49PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu tính toán lượng nước thấm chảy vào hố móng khi thi công các công trình ven sông và bờ biển. Tác giả: Ngô Văn Dũng. Kỷ yếu tuyển tập báo cáo khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Đại học Bách Khoa, ĐHĐN. Năm 2005. (May 29 2011 5:31PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất ống Bê tông có lỗ thấm xung quanh bằng phương pháp quay ly tâm áp dụng cho các công trình thủy công. Tác giả: Ngô Văn Dũng. Tuyển tập công trình hội nghị khoa học thủy khí toàn quốc. Năm 2005. (May 29 2011 5:43PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng ống Bê tông có lỗ thấm xung quanh vào dự án thoát nước thấm hầm đường bộ Hải Vân. Tác giả: Ngô Văn Dũng
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu 15 năm hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc 2004-2005. Năm 2005. (May 29 2011 5:46PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu dây chuyền công nghệ & sản xuất ống Bê tông có lỗ thấm xung quanh thay thế vật liệu nhập ngoại. Tác giả: Ngô Văn Dũng. Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 03. Năm 2003. (May 29 2011 5:40PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu tính toán lượng nước thấm chảy vào hố móng khi thi công các công trình Thủy lợi trên sông. Tác giả: Ngô Văn Dũng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 09. Năm 2000. (May 29 2011 5:37PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn