Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,654,962

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Nghiên cứu chế tạo ống Bê tông có lỗ thấm xung quanh thay thế vật liệu nhập ngoại _ Bằng lao động sáng chế

 Khoa học công nghệ

 2006

 98-QĐ-TLĐLĐ

 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

[2] Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc 2006 _ giải 3

 Khoa học công nghệ

 2006

 

 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

[3] Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng _ giải 2

 Khoa học công nghệ

 2006

 

 UBND thành phố Đà Nẵng

marriage affairs open i want an affair
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn