Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,177,825

 Kết quả sàng lọc thử hoạt tính gây độc tế bào ung thư của một số dịch chiết từ hoa đu đủ đực (Carica papaya l.) thu hái ở Quảng Nam – Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Giang Thị Kim Liên*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(120).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 104;Năm: 2017
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quá trình sàng lọc hoạt tính gây độc tế bào của một số dịch chiết và phân đoạn từ hoa Đu đủ đực (Carica papaya L.) được thử nghiệm trên các dòng tế bào ung thư phổi (A549), ung thư gan (Hep3B) và ung thư vú (MCF-7). Kết quả cho thấy 10 phân đoạn và 3 dịch chiết tổng bằng các dung môi methanol, ethanol và nước đều thể hiện hoạt tính gây độc tế bào trên 3 dòng tế bào thử nghiệm ở các mức độ khác nhau. Trong đó các phân đoạn thể hiện hoạt tính mạnh nhất là: M/H gây độc tế bào A549 với tỷ lệ tế bào sống sót bằng 29,69 ± 1,73%; N/C thể hiện hoạt tính gây độc tế A549 và MCF-7 với tỷ lệ tế bào sống sót lần lượt bằng 39,37 ± 0,33% và 48,03 ± 1,24%; M/C thể hiện hoạt tính gây độc trên cả ba dòng tế bào A549, Hep3B và MCF-7 với tỷ lệ sống sót lần lượt bằng 35,76 ± 2,50%; 46,81 ± 3,75% và 38,24 ± 1,60% và E/C gây độc tế bào Hep3B với tỷ lệ tế bào sống sót bằng 49,91 ± 2,22%.
ABSTRACT
The screening test on cytotoxic activity of some extracts and fractions from the male papaya flower (Carica papaya L.) is conducted for lung cancer cell lines (A549), liver cancer cells (Hep3B) and breast cancer cells (MCF-7). All the selected extracts show cytotoxic activity on these cancer cell lines. Among them, the highest cytotoxic activity is shown by the following fractions: M/H extract shows cytotoxic activity on A549 cell line with survival cell percentage of 29,69 ± 1,73%; N/C on A549 and MCF-7 cell lines with a survival cell percentage of 39,37 ± 0,33% and 48,03 ± 1,24%, respectively; M/C extract shows cytotoxic activity on all of A549, Hep3B and MCF-7 cell lines with a survival cell percentage of 35,76 ± 2,50%; 46,81 ± 3,75% and 38,24 ± 1,60%, respectively; the E/C shows cytotoxic activity on the Hep3B cell line with a survival cell percentage of 49,91 ± 2,22%.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn