Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,290,869

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ năng cốt lõi trong Khoa học y sinh 1
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên trình độ đại học  Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh Đại học Đà Nẵng
[2]Nguyên lý thảo dược trị liệu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên trình độ đại học  Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh Đại học Đà Nẵng
[3]Phương pháp phổ khối lượng và phổ cộng hưởng từ hạt nhân
Ngành: Hoá học
 2015 Học viên cao học ngành Hóa hữu cơ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[4]Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Ngành: Hoá học
 2015 Học viên cao học ngành Hóa hữu cơ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[5]Các phương pháp phổ phân tử
Ngành: Hoá học
 2015 Học viên cao học ngành Hóa hữu cơ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[6]Quy hoạch thực nghiệm
Ngành: Hoá học
 2008 Sinh viên chuyên ngành Hóa, bậc đại học  Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng
[7]Những vấn đề Hóa lý trong phổ thông
Ngành: Hoá học
 2007 Sinh viên bậc đại học ngành Cử nhân Sư phạm Hóa học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng
[8]Nhiệt động hóa học
Ngành: Hoá học
 2002 Sinh viên chuyên ngành Hóa, bậc cao đẳng và đại học
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Sư phạm, Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng
[9]Điện hóa học
Ngành: Hoá học
 2002 Sinh viên chuyên ngành Hóa, bậc đại học và cao đẳng  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Sư phạm, Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng
[10]Động hóa học, Động học và xúc tác
Ngành: Hoá học
 2002 Sinh viên chuyên ngành Hóa, bậc đại học và cao đẳng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Sư phạm, Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng
[11]Hóa keo
Ngành: Hoá học
 2002 Sinh viên chuyên ngành Hóa, bậc đại học và cao đẳng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Sư phạm, Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn