Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,412

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất hóa học trong dịch chiết chloroform từ hoa đu đủ đực (carica papaya l.) Thu hái ở Quảng Nam – Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS. Giang Thị Kim Liên*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 68. Năm 2020. (Mar 3 2020 4:48PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu xác định hàm lượng brucin và strychnin trong alkaloid tổng chiết từ hạt mã tiền bằng phương pháp HPLC . Tác giả: TS. Giang Thị Kim Liên*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 9(130).2018. Trang: 75. Năm 2018. (Dec 26 2018 1:51PM)
[3]Bài báo: Hoạt tính gây độc tế bào ung thư và thành phần hóa học của lá cây đu đủ đực. Tác giả: Đỗ Thị Thúy Vân, Đào Hùng Cường, Giang Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. Tạp chí Dược học. Số: 10. Trang: 78-81. Năm 2018. (Jul 26 2019 3:06PM)
[4]Bài báo: Tổng hợp dẫn xuất sulfat hóa của pectin phân lập từ lá cúc quỳ (Tithonia diversifolia) và nghiên cứu hoạt tính chống oxi hóa. Tác giả: Trần Thị Thanh Thủy, Trần văn Hiếu, Bùi Vũ Thục Uyên, Giang Thị Kim Liên. Tạp chí Công nghiệp Hóa chất, ISN 0866-7004. Số: số 10. Trang: 32-36. Năm 2018. (Jul 26 2019 3:12PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu thành phần cấu trúc và hoạt tính chống oxi hóa của pectin phân lập từ lá cúc quỳ (Tithonia diversifolia). Tác giả: TS. Giang Thị Kim Liên*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 116. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[6]Bài báo: Một số nghiên cứu về thành phần hóa học của tinh dầu vối Và dịch chiết n-hexane của lá và nụ cây vối thu hái ở tỉnh Quảng Nam, Việt Nam . Tác giả: TS. Giang Thị Kim Liên*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(118).2017-Quyển 1. Trang: 109. Năm 2017. (Oct 16 2017 4:42PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu thành phần hóa học của trà hoa vàng (Camellia Quephongnensis Hakoda et Ninh) bằng khối phổ phân giải cao . Tác giả: TS. Giang Thị Kim Liên*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 126. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[8]Bài báo: Kết quả sàng lọc thử hoạt tính gây độc tế bào ung thư của một số dịch chiết từ hoa đu đủ đực (Carica papaya l.) thu hái ở Quảng Nam – Đà Nẵng. Tác giả: TS. Giang Thị Kim Liên*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 104. Năm 2017. (Dec 18 2017 4:08PM)
[9]Bài báo: Những kết quả bước đầu về thành phần hóa học của củ nghệ vàng (Curcuma Longa. L) thu hái ở tỉnh Champasack Lào . Tác giả: TS. Giang Thị Kim Liên*; GS.TS. Đào Hùng Cường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 130. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[10]Bài báo: Bước đầu đánh giá hoạt tính sinh học và nghiên cứu thành phần hóa học của cây lan kim tuyến (Anoectochilus roxbughii Wall.) Việt Nam. Tác giả: TS. Giang Thị Kim Liên*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 12(109).2016. Trang: 46. Năm 2016. (Apr 11 2017 9:25AM)
[11]Bài báo: Khảo sát thành phần hoá học của một số dỊch chiết từ hoa đu đủ đực thu hái tại Đà Nẵng. Tác giả: Giang Thị Kim Liên*, Đỗ Thị Lệ Uyên. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 119. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu biến tính xơ mướp bằng axit citric để hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước. Tác giả: Vũ Thị Duyên, Giang Thị Kim Liên*, Đinh Văn Tạc. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 101. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[13]Bài báo: Các hợp chất hóa học được phân lập từ dẫn xuất Acetyl hóa của lá cây sơn trà hẹp (Eribotrya angustissima Hook.f.). Tác giả: TS. Giang Thị Kim Liên*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 106. Năm 2014.
(Sep 19 2014 10:51AM)
[14]Bài báo: MộT Số KếT QUả NGHIÊN CứU Về THÀNH PHầN HÓA HọC CủA BA LOÀI CÂY THUộC CHI CHÂN CHIM: CHÂN CHIM BộT, CHÂN CHIM NÚI VÀ CHÂN CHIM DƯớI TRắNG. Tác giả: ThS. Giang Thị Kim Liên*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 3(76).2014. Trang: 106. Năm 2014.
(Jun 11 2014 8:26AM)
[15]Bài báo: Chemical constituents of two eriobotrya species. Tác giả: Nguyen Thi Hoang Anh, Dao Duc Thien, Nguyen Thanh Tam, Tran Van Chien, Dinh Gia Thien, Giang Thi Kim Lien, Tran Van Sung. vast-kast workshop on biodiversity and bio-active compounds. Số: 2nd vast-kast workshop. Trang: 255-260. Năm 2013. (Apr 8 2014 4:21PM)
[16]Bài báo: 3a,29-dihydroxy-12-oleanen-23,28-dioic acid một triterpen mới từ cây Schefflera farinosa Merr. . Tác giả: Giang Thị Kim Liên, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trần Văn Sung, Đào Hùng Cường
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Hóa học, Hà Nội. Số: T.49 (6). Trang: 738-742. Năm 2011. (Apr 8 2014 4:11PM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu xác định thành phần hoá học của vỏ cây Ngũ gia bì chân chim pételot . Tác giả: Giang Thị Kim Liên, Nguyễn Vũ Trường, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Đào Hùng Cường
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường đại học Kỹ thuật, Hà Nội. Số: 84. Trang: 127-130. Năm 2011. (Apr 8 2014 4:16PM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của quả Cọ xẻ Livistona chinensis, Tạp chí Hóa học . Tác giả: Giang Thị Kim Liên, Phan Tất Hòa, Phạm Thị Ninh, Nguyễn Thế Anh, Trần Văn Sung
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Hóa học, Hà Nội
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: T.49 (2ABC). Trang: 446-451. Năm 2011.
(Apr 8 2014 4:04PM)
[19]Bài báo: Chemical constituents of ethyl axetate extract from Schefflera hypoleuca (Kurz) Hamrs leaves, Journal of science and technology. Tác giả: Giang Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Đào Hùng Cường. University of Danang. Số: 4(45), Vol 1. Trang: 128-132. Năm 2011. (Apr 8 2014 3:59PM)
[20]Bài báo: Thành phần hóa học của lá cây Sơn trà hẹp (Eribotrya Angustissima Hook.F.) thu tại tỉnh Lâm Đồng Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm, Giang Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trần Văn Sung. Tạp chí Hóa học, Hà Nội. Số: T.49 (4). Trang: 463-467. Năm 2011. (Apr 8 2014 4:07PM)
[21]Bài báo: - Nghiên cứu ứng dụng dịch chiết từ gỗ vang để nhuộm vải . Tác giả: Giang Thị Kim Liên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 4. Trang: 42-49. Năm 2010.
(Jan 25 2011 9:34AM)
[22]Bài báo: - Nghiên cứu thành phần hóa học thân rễ cây Alpinia. SP ở tỉnh KonTum. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Tuyết, Giang Thị Kim Liên, Trần Văn Hơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 4. Trang: 57-63. Năm 2010.
(Jan 25 2011 9:36AM)
[23]Bài báo: - Nghiên cứu ứng dụng dịch chiết từ gỗ vang làm chất chỉ thị màu trong phép chuẩn độ axit - bazơ. Tác giả: Giang Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Nguyệt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5. Trang: 125-132. Năm 2010.
(Jan 25 2011 9:39AM)
[24]Bài báo: - Nghiên cứu xác định thành phần hóa học của dịch chiết từ gỗ Vang ở Quảng Nam. Tác giả: Đào Hùng Cường, Giang Thị Kim Liên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 1. Trang: 64-68. Năm 2008. (Jan 25 2011 8:56AM)
[25]Bài báo: - Mô phỏng thí nghiệm phân tích kim loại theo phương pháp hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. Tác giả: Phạm Văn Hai, Đinh Quang Trung, Giang Thị Kim Liên
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Hội nghị khoa học lần thứ 3 kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng. Số: Tập I; Kỷ yếu Hội nghị khoa học. Trang: 344-349. Năm 2004. (Jan 25 2011 9:00AM)
[26]Bài báo: - Loại trừ các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân tích định lượng các nguyên tố Ca, Mg bằng EDTA trong phép đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS). Tác giả: Bùi Xuân Vững - Giang Thị Kim Liên,. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 9. Trang: 68-72. Năm 2002.
(Jan 25 2011 8:51AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Selenyl Derivatives of Polysaccharide from Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray and their Cytotoxicity. Authors: Thi Thanh Thuy Tran, Van Hieu Tran, Vu Thuc Uyen Bui & Kim Lien Giang. Journal of Biologically Active Products from Nature. No: Volume 9, Issue 2. Pages: 97-107. Year 2019. (Jul 26 2019 2:49PM)
[2]Article: Chemical constituents of Chirita drakei Burtt collected in Ha Long Bay, Quang Ninh province, Viet Nam. Authors: Nguyen Thi Hoang Anh, Nguyen Van tuan, Tran Duc Quan, Dao Duc Thien, Nguyen Thanh Tam, Giang Thi Kim Lien, Trinh Thi Thuy, Tran Van Sung. Vietnam Journal of Chemistry, ISSN 2525-2321, International Edition, DOI: 10.15625/2525-2321.2017-00444. No: 55(2). Pages: 203-207. Year 2017. (Jul 26 2019 3:42PM)
[3]Presentations: Encapsulating Gold Nanoparticles in Zeolitic Imidazole Framework for Novel Optical Response and Catalytic Properties. Authors: Thi Tan Pham, Hien Minh Nguyen, Tan Le-Hoang Doan, Thang Bach Phan, Lien Thi Kim Giang. The 6th International Workshop on Nanotechnology and Applications, Phan Thiet, Vietnam, 6th International Work Shop. Pages: 343-348. Year 2017. (Jul 26 2019 3:02PM)
[4]Article: Chemical constituents of Chirita drakei. Authors: Nguyen Thi Hoang Anh, Nguyen Van tuan, Dao Duc Thien, Tran Duc Quan, Nguyen Thanh Tam, Giang Thi Kim Lien, Katrin Franke, Trinh Thi Thuy and Tran Van Sung. Natural Product Communication, An International Journal for Communications and Reviews Covering all Aspects of Natural Products Research, ISSN 1934-578X. No: Vol.12, No4. Pages: pp. 563-566. Year 2017. (Jul 26 2019 2:45PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn