Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,175,142

 Tổng hợp dẫn xuất sulfat hóa của pectin phân lập từ lá cúc quỳ (Tithonia diversifolia) và nghiên cứu hoạt tính chống oxi hóa,
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Thanh Thủy, Trần văn Hiếu, Bùi Vũ Thục Uyên, Giang Thị Kim Liên
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Hóa chất, ISN 0866-7004; Số: số 10;Từ->đến trang: 32-36;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn