Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,174,604

 Khảo sát thành phần hóa học của lá cây Chirita Drainkei Burtt thu hái ở Vịnh Hạ Long
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Hoang Anh, Nguyen Van tuan, Tran Duc Quan, Dao Duc Thien, Nguyen Thanh Tam, Giang Thi Kim Lien, Trinh Thi Thuy, Tran Van Sung
Nơi đăng: Vietnam Journal of Chemistry, ISSN 2525-2321, International Edition, DOI: 10.15625/2525-2321.2017-00444.; Số: 55(2);Từ->đến trang: 203-207;Năm: 2017
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn