Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,175,443

 Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất hóa học trong dịch chiết chloroform từ hoa đu đủ đực (carica papaya l.) Thu hái ở Quảng Nam – Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Giang Thị Kim Liên*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 1, 2020;Từ->đến trang: 68;Năm: 2020
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hoa đu đủ đực (Carica papaya L.) được sử dụng nhiều trong dân gian để điều trị các bệnh về đường hô hấp. Trong nghiên cứu này, hoa đu đủ đực được thu hái tại một số địa điểm thuộc thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Nguyên liệu sau khi xử lý sơ bộ được chiết bằng dung môi methanol, quay khô thu được cao chiết tổng. Cao tổng methanol được chiết phân đoạn lần lượt với các dung môi có độ phân cực tăng dần là n-hexane, chloroform, dichloromethane và ethyl acetate. Bài báo này công bố kết quả phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất hóa học của phân đoạn chloroform bao gồm rutin (1), acid gallic (2), daucosterol (3). Cấu trúc các hợp chất được xác định dựa trên phân tích phổ NMR, phổ MS và so sánh với các dữ liệu trong tài liệu tham khảo.
ABSTRACT
Male flowers of Carica papaya are widely used in folk to treat respiratory diseases. In this research, male papaya flowers are collected in some places of Danang city and Quangnam province. Pretreated ingridients are fractionally extracted with methanol solvent. Total methanol extract is fractionally separated by solvents with increasing polarization: n-hexane, chloroform, dichloromethane and ethyl acetate respectively. This article is about the chemical compounds of chloroform extraction. Three known compounds, rutin (1), acid gallic (2), daucosterol (3) are isolated and determinated in structure from the chloroform extract of male Carica papaya flowers. Their structure are determined by analysis of MS, NMR spectra, and compared with the published data.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn