Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,175,157

 Sàng lọc hoạt tính chống tăng sinh tế bào ung thư máu của dịch chiết từ các dược liệu thu hái tại Quảng Nam, Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Thị Phương Hiền, Nguyễn Yến Nhi, Trần Mạnh Hùng, Lê Thị Hồng Vân, Giang Thị Kim Liên
Nơi đăng: Tạp chí Dược liệu; Số: T. 25, Số 1;Từ->đến trang: trang 3-11;Năm: 2020
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn