Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,175,341

 - Mô phỏng thí nghiệm phân tích kim loại theo phương pháp hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Văn Hai, Đinh Quang Trung, Giang Thị Kim Liên
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Hội nghị khoa học lần thứ 3 kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng ; Số: Tập I; Kỷ yếu Hội nghị khoa học ;Từ->đến trang: 344-349;Năm: 2004
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn