Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,175,387

 Chemical constituents of two eriobotrya species
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Hoang Anh, Dao Duc Thien, Nguyen Thanh Tam, Tran Van Chien, Dinh Gia Thien, Giang Thi Kim Lien, Tran Van Sung
Nơi đăng: vast-kast workshop on biodiversity and bio-active compounds; Số: 2nd vast-kast workshop;Từ->đến trang: 255-260;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn